Attachments
  
  
  
ContactDetails
  
  
  
  
  
  
dean 
1
m.almaharmeh@ju.edu.jo+962-3- 2090450  36068 / 35090+962-3-2090458
  
Chairman of Risk Management and Insurance  Department 
4
ali.shehadeh@ju.edu.jo+962-3- 209045035095+9625-3-2090460
  
Chairman of Buisness  Management Department
2
m.almasarweh@ju.edu.jo+962-3- 209045035104+9625-3-2090460
  
Chairman of Accounting Department
6
r.omari@ju.edu.jo+962-3- 209045035086+9625-3-2090460
  
 Risk Management and Insurance  department member 
5
s.alwadi@ju.edu.jo+962-3- 209045035054+9625-3-2090460
  
 Business Management department member  
7
y.shatnawi@ju.edu.jo+962-3- 209045035095+9625-3-2090458
  
Exteranal Member 
8
  
accounting  department member  
3
g.obeidat@ju.edu.joNot found35086No fax
  
External member