Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

KASIT program prepared me to practice information technology careers and research professionally and ethically.

Strongly agree

My KASIT degree helped me to find a job opportunity or to be accepted in a higher degree program.

Strongly agree

After my graduation, I configured out that KASIT was able to conduct a high quality program and research that comply with the Jordanian job market requirements.

Strongly agree

The education that I attained during my study at KASIT was useful in my career life.

Strongly agree

KASIT coursework helped me to develop my programming skills. That helped me to hunt a job opportunity or to be successful in my after-graduation career or research.

Strongly agree

KASIT education helped me to develop my research and communication skills that I found them very important after my graduation.

Strongly agree

The graduation project that I did at KASIT was really a good starting point for my future career, research, or study. It also improved my teamwork skills.

Strongly agree

In case that I would like to continue my graduate studies, KASIT program is  a good foundation for any relevant future degree.

Strongly agree

During my study, KASIT was able to provide me with an appropriate educational and research environment and facilities.

Strongly agree

After my graduation, I found that the following courses that I took at KASIT were the most import in my career, research, or study.

About VietMoz Academy
VietMoz Academy là trung tâm đào tạo SEO chuyên nghiệp tại Hà Nội, bên cạnh đó trung tâm còn cung cấp các khóa học về quảng cáo Google Adwords, quảng cáo Facebook, đào tạo Content và khóa đào tạo Digital Marketing, Kinh doanh trên các sàn TMĐT.

VietMoz Academy được thành lập và phát triển từ tháng 7 năm 2013 bởi ông Lê Nam chuyên gia về Marketing Online.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tận tâm

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của VietMoz Academy luôn đặt sự hài lòng của học viên làm thước đo cho sự phát triển.

Sáng tạo

VietMoz Academy không ngừng nghiên cứu, đổi mới trong định hướng các hoạt động đào tạo nhằm cải tiến và thúc đẩy phát triển kỹ năng cho người học được tốt nhất.

Trách nhiệm

Luôn xem sự thành công của học viên là nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm. Nỗ lực hỗ trợ học viên tốt nhất là tinh thần trách nhiệm mà VietMoz Academy luôn hướng tới.

Cùng phát triển

Không chỉ là một trung tâm đào tạo, VietMoz Academy cam kết trở thành một công dân có trách nhiệm với mọi cộng đồng đang hoạt động góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Website:

https://vietmoz.edu.vn

https://vietmoz.net

https://vietmoz.com

Social:

https://www.facebook.com/CtyVietmoz

https://twitter.com/vietmozacademyy

https://www.linkedin.com/in/vietmozacademy/

https://www.pinterest.com/vietmozacademy/

https://vietmozacademyy.tumblr.com/

https://www.youtube.com/channel/UCGwCz2iUYt8BtbMujj6HnOA

https://vietmozacademy.blogspot.com/

http://vietmozacademyy.wordpress.com

https://www.flickr.com/people/vietmozacademy/

https://500px.com/vietmozacademy

After my graduation, I found that the following events, training sessions, or projects that I participated in during my stay at KASIT were useful in my after-graduation life, career, or study.

As a KASIT alumni, I deem that my following comments are necessary to develop KASIT's programs, research,  and educational environment.

 

Created at 7/2/2021 6:26 AM by  
Last modified at 7/2/2021 6:26 AM by